Palivové karty pre výhodné tankovanie

Spoločnosť DUKOTRANS - EW, s. r. o. vznikla za účelom znižovania nákladov menších a stredne veľkých dopravcov. Sme sprostredkovateľom palivových kariet Eurowag Vector, ktorých vydavateľom je náš zmluvný partner W.A.G. payment solutions, a.s.

Palivové karty Eurowag Vector sú profesionálnym platobným nástrojom na úhradu pohonných hmôt za výhodné ceny až v 20-tich krajinách Európy. Okrem lacného tankovania sú použiteľné na úhradu mýta a okrem iného môžu ich držitelia využiť službu vrátenia DPH zo zahraničia.

Dopravné firmy využívajúce palivové karty Eurowag Vector prostredníctvom našej spoločnosti navyše čerpajú pohonné hmoty ešte výhodnejšie, nakoľko spoločne dosahujú vysoké objemy natankovaného paliva a získavajú tak zvýhodnené ceny, ktoré sú inak dostupné len pre veľkých dopravcov.

Palivové karty Eurowag Vector svojim držiteľom poskytujú najmä:

  •  Výhodné ceny paliva v širokej akceptačnej sieti Eurowag
  •  Možnosť úhrady mýta, možnosť vrátenia DPH
  •  Možnosť nastavenia množstvových limitov pre každé vozidlo
  •  Prístup ku kreditnému limitu
  •  On-line autorizáciu každej transakcie
  •  Prehľad o uskutočnených platbách vrátane informácií o ich mieste a čase
  •  Telefonickú podporu pre vodičov